Rouwcirkel

Dochters zonder moeder
Samen met gelijkgestemden een plek geven aan verlies en rouw.

Het verlies van een moeder op jonge leeftijd (en ook op oudere leeftijd) is impactvol en beïnvloedt je hele wezen, hoe je naar jezelf en de wereld kijkt en hoe je verbinding maakt met je omgeving. De pijn kerft in jouw lichaam en maakt open wonden. Diegene aan wie je het leven te danken hebt, die de poort was naar de wereld is er plots niet meer en dat kan doorwegen. De ene moment is de realiteit van het verlies duidelijk voelbaar en de andere moment is er de realiteit van het leven zonder je moeder. Een voortdurende slingerbeweging tussen beide realiteiten.

Deze rouwgroep is bedoeld voor dochters die hun moeder zijn verloren na een slepende ziekte, ongeval, zelfdoding, moord of opgegroeid zijn in een adoptie- of pleeggezin. Het gaat om vrouwen die de fysieke en emotionele aanwezigheid van hun biologische moeder hebben moeten missen.

Tijdens het weekend wordt de focus gelegd op de verlieservaring waarbij we herinneringen delen, woorden geven aan gemis en de pijn toelaten die inherent hieraan verbonden is. We leren de pijn te doseren en het verlies meer te integreren. De toekomst geven we opnieuw richting. De taken en rollen worden anders dan voorheen. We gaan dieper in op de ontwikkelingsstadia en de specifieke karakteristieken van het moederloos zijn. We ontdekken samen hoe deze heftige gebeurtenis onbewust vaak een rol speelt in relaties, op het werk, binnen het gezin,…

Deze rouwgroep biedt je de mogelijkheid om:

  • gelijkgestemden te ontmoeten die elkaar begrijpen en weten waar ze over praten
  • in vrijheid te spreken, te voelen en volledig jezelf te kunnen zijn 
  • diepere liefdevolle verbinding te krijgen met jezelf en je omgeving
  • met meer veerkracht en zelfvertrouwen in het leven te staan
  • de overgang te maken van ‘pijn zijn’ naar ‘pijn hebben’
  • meer psychologische kennis op te doen over je eigen ontwikkeling in relatie tot verlies en hoe dit onbewust vaak doordringt in dagelijkse gebeurtenissen

Praktisch

  • Data: vrijdag 10 februari van 19u tot 21u, zaterdag 11 februari & zondag 12 februari 2023 van 9.30u tot 13u
  • Adres: Edward Pecherstraat 24, 2000 Antwerpen
  • Kostprijs: 260€ (incl. thee/water/versnaperingen)
  • Inschrijving via email op info@reflexio.be